Privacy verklaring

Privacyverklaring Bergsma Consult, oktober 2021.

 

Hieronder leest u hoe ik met uw persoonsgegevens omga. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 

 1. Over mij
  Bergsma Consult, Zandkamp 187 3828 GL HOOGLAND, KvK 72297689. Vragen of een verzoek indienen? info@bergsmaconsult.nl, Tel: +31 6 33386776. 
 2. Deze persoonsgegevens verwerk ik.
  Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u.
  a. Handelsnaam
  b. Voor- en Achternaam
  c. Vestigingsadres en Postadres
  d. KvK-nummer
  e. E-mailadres f. Telefoonnummer)
  f. Social media accountnamen
  g. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

  Hoe kom ik aan uw persoonsgegevens? Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

 3. Doeleinden
  Ik verwerk uw persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.
  1. Als u een reactie op mijn website achterlaat, onder een blogpost of een recensie, dan verwerk ik uw naam. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer u een verwijderingsverzoek bij mij indient. Ik heb een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door mij of een derde, op uw reactie.
  2. Heeft u contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, mijn contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van u gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op uw bericht aan mij. Heeft u contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Hans Bergsma zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer ik voor het laatst contact heb gehad, waar dat over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik u beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.
  3. Op termijn verstuur ik u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij mij bent of omdat u uzelf heeft ingeschreven. Ik verwerk daarom uw naam en e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. Ik bewaar uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.
  4. Vraagt u bij mij een offerte aan, dan verwerk ik uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder bij mij al eens een offerte heeft gevraagd en wat de inhoud daarvan was.
  5. Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen heb ik soms uw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en heb ik deze gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.
  6. In sommige gevallen heb ik te maken met dossiers en verwerk ik ook gegevens van personen die geen contact met mij hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van mijn klanten. Ik verwerk dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en ik bewaar alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaar ik in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.
  7. Als u mij een opdracht heeft gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.
  8. Gerechtvaardigd belang. In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerk. Ik heb mij belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mij doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.
 4. Doorgifte Ontvangers van persoonsgegevens.
  Ik deel uw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:
  – Hosting van mijn website (Hostnet.nl)
  – Boekhouding (E-Boekhouding.nl)
  – Urenregistratie (TimeChimp.com)
 5. Doorgifte derde landen.
  Ik verwerk persoonsgegevens uitsluitend binnen de EER. Met alle verwerkers, binnen de EER, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.
 6. Uw rechten.
  Ik informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wil u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@bergsmaconsult.nl
  1. Inzage, rectificatie en wissing. U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
  2. Beperking van de verwerking. U heeft het recht mij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik uw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.
  3. Recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
  4. U heeft het recht uw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u mij toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.
  5. Toestemming intrekken. Heb ik uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
  6. Heeft u klachten over hoe ik met uw persoonsgegevens omga? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Beveiliging persoonsgegevens.
  Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.
 8. Social media.
  Ik wil het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een tweetal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
  1. LinkedIn en Twitter.
  2. Google Analytics. Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruiken ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind u hier.
  3. Uitschakelen en verwijderen. Wil u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun u doen via u browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van u browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
  4. Op mijn website zal u eventuele links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen.

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met u communiceren.

×

Powered by Bergsma Consult

× Kan ik je helpen?